FAQ


Dette er hva de fleste spør oss om:

Må vi ha en ekstern regskapsfører?
Nei, dette er ikke lovpålagt, men vi som jobber med dette til dagen vet hvilke regler og lover man må forholde seg til... og skulle man trenge en ekstern regnskapsfører MÅ denne være autorisert.

Hvorfor bør vi benytte AKI Regnskapsservice AS?
Ved å holde seg til det man kan best, får man som oftest det beste resultatet.
Et lite reelt eksempel:

En tannlege med en omsetning på 1.200.000,- og en assistent
Bruker Opus som dataverktøy for tannleger og har ca 500 bilags transaksjoner

For denne jobben bruker vi 70 timer. Dette utgjør en kostnad i selskapet på kr. 55.000,- inkl mva (mva kan ikke trekkes fra hos tannleger).

Hvis en tannlege skal utføre regnskapstjenestene selv, vil vi anta at man må bruke ca 105-120 timer på dette i løpet av et år.

For å finne fram til hvor mye en tannlege kan spare på å ha ekstern regnskapsfører benytter vi en gjennomsnittlig timepris hos tannlegen, kr 780,-. Vi går ut i fra at tannlegen gjør det han kan best; å behandle sine pasienter.

Antall timer

Timepris

Omsetning

Regnskap

Besparelse

110

780

85.800,-

55.000,-

30.800,-


En besparelse på 30.800,- kroner i året er altså oppnådd ved å benytte seg av våre tjenester isteden for å gjøre det selv!