Våre tjenester

  • Regnskapsføring
  • Lønnsføring
  • Fakturering
  • Regnskapsavslutning
  • Selvangivelse
  • Skatt
  • Rådgivning


Vi arbeider for kvalitet
Kvalitet i alt vi gjør er vårt mål nummer 1.

Service overfor kunden er prioritert
Du som kunde har en fast kontakt person hos oss. Vi legger sterk vekt på personlig service, høy kvalitet samt enkelt og tiltalende sluttprodukt. Vi er tilgjengelige, fleksible og hyggelige og ønsker å fungere som en god samarbeidspartner/diskusjonspartner.

Vi henter og leverer gjerne dine bilag lokalt i Bergen og omegn.

AKI Regnskapsservice - en lønnsom forbindelse
Sagt på en annen måte: kvalitet lønner seg. Vi hjelper deg til korrekt regnskap og korrekt selvangivelse. For revisjonspliktige virksomheter legger vi vekt på godt samarbeid med revisor.

Konkurransedyktige priser
Pga. lave kostnader til administrasjon tilbys meget konkurransedyktige priser uten at dette går på bekostning av kvaliteten på det utførte arbeid. Det viser seg ofte at det er meget lønnsomt å overlate regnskapsførsel til fagfolk, se eksempel her.

Tilbakemelding
Det er viktig for oss å gi deg som kunde jevnlig tilbakemelding. I våre rutiner er det nedfelt at vi sender deg en regnskapsoversikt hver gang vi har avsluttet regnskapet. I tillegg sender vi et brev der vi stiller spørsmål, påpeker feil eller minner om rutiner som må følges.