Årsoppgjør

Vi i AKI sitter med nødvendig kompetanse og bistår med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer i henhold til lovverk og god regnskapsførerskikk.

Årsregnskap

Dokumentasjon og årsoppgaver blir sendt til kunder på lønn, og til selskaper som ikke har fast kontoradresse, som for eksempel noen enkeltmannsforetak.

Årsregnskap blir levert med noter til aksjeselskaper, boligsameie, stiftelser og enkeltmannsforetak. De må signeres av virksomheten før det sendes inn til myndighetene, som gjøres enkelt og greit gjennom digital signering ved hjelp av bankid.

Et årsoppgjør eller årsavslutning er en ferdigstilling av årets regnskap, og innebærer både kontrollering og lukking av et regnskapsår. Alle feil og mangler som blir avdekket, må rettes på før innleveringen til altinn. Med god regnskapsføring gjennom hele året, minsker man sjansen for feil ved årets slutt, og regnskapsavslutningen kan gjennomføres uten problemer.

Fristen for innlevering av årsregnskap til Regnskapsregisteret er 31 juli. Denne fristen kan ikke utsettes.

I et årsoppgjør blir det levert flere dokumenter til myndighetene.

  • Skattemelding og næringsoppgave
  • Årsregnskap med noter
  • Årsberetning
  • Ligningspapirer

Vi i AKI Regnskap hjelper dere med å ha oppdaterte regnskap og at all lovpålagt rapportering er på plass.

Slik kan du ha fokus på ditt kjerneområde – Det å drive ditt eget firma så godt og lønnsomt som mulig. Ta kontakt med oss i AKI regnskap for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.