Lønn

Spar tid og hodebry med å bruke en regnskapsfører når det skal kjøres lønn. Vi i AKI fører lønn etter mottatt lønnsavtaler, i henhold til avtalt dato.

Personalkostnader

Flere bedrifter er usikre når det kommer til personalutgifter. Vi hjelper med reiseregninger, inntektsskjema ved sykemelding, fraværsregistrering, rapportering av forsikring og goder, fordelsbeskatning av forsikringer bil, gode,  gaver til ansatte, og bokføring av andre utlegg og kostnader relatert til ansatte. Det kan være mye å holde styr på, noe som gjør at de fleste bedrifter velger å bruke regnskapsfører på lønn.

Lønnen blir avstemt og det blir klargjort betaling av skatt og arbeidsgiveravgift. Vi tar også ansvar for riktig utfylling og innlevering av A-meldingen, og utsending av lønnsslipper til alle ansatte.

AKI passer på at skattekravene er oppfylt, og sparer selskaper for tid og hodebry. Der er strenge regler som man skal passe på, og med å gjøre det riktig vil det være besparende for deres virksomhet.

Vi følger med og oppdaterer våre rutiner kontinuerlig etter nye regler. Det er stadig endringer i både tariffavtaler, beløpsgrenser og lover.  Ta kontakt med oss og hør hvordan vi kan gjøre din hverdag bedre, samtidig som vi sørger for at dine medarbeidere får rett lønn til rett tid.

Vi i AKI Regnskap hjelper dere med å ha oppdaterte regnskap og at all lovpålagt rapportering er på plass.

Slik kan du ha fokus på ditt kjerneområde – Det å drive ditt eget firma så godt og lønnsomt som mulig. Ta kontakt med oss i AKI regnskap for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.