Moms

Ved bruk av regnskapsfører trenger ikke virksomheten å bekymre seg over endrende momsregler, feilføringer eller frister.

Vi i AKI holder oss oppdaterte, og kan bistå på flere områder rundt moms.

Merverdiavgift

Er du nyetablert og ønsker hjelp til registrering i mva registeret?

Vi kan hjelpe med registreringen, og kommer gjerne med gode tips og råd for hva som kan være lurt å tenke på fremover etter registreringen.

Våre kunder har innleveringsfrist 15 dager etter utløpet av terminen, og etter rapporteringen vil perioden bli lukket for å følge god regnskapsskikk. Dette vil si at januar/februar, har kunden frist for rapportering 15 mars.

Moms, mva eller meirverdiavgift er en statlig avgift på kjøp og salg av varer og tjenester. De fleste virksomheter og produkter har en standardsats på 25 prosent, med noen unntak. For en virksomhet er ikke meirverdiavgift hverken en kostnad eller inntekt, ettersom bedriften får fradrag på innkjøp. Dette er et system som er satt på plass for å skaffe staten inntekter, og er pålagt for alle virksomheter som har solgt mva-pliktige varer over 50.000 kroner i løpet av en periode på 12 måneder. Etter dette skal virksomheten registrere seg i merverdiavgiftsregisteret.

Innleveringsfrist og forfall

Januar/Februar:
Innlevering 15. mars, forfall 10. april

Mars/April: 
Innlevering 15. mai, forfall 10. juni

Mai/Juni:
Innlevering 15. juli, forfall 31. august

Juli/August:
Innlevering 15. september, forfall 10. oktober

September/Oktober:
Innlevering 15. november, forfall 10. desember

November/Desember:
Innlevering 15. januar, forfall 10. februar

Vi i AKI Regnskap hjelper dere med å ha oppdaterte regnskap og at all lovpålagt rapportering er på plass.

Slik kan du ha fokus på ditt kjerneområde – Det å drive ditt eget firma så godt og lønnsomt som mulig. Ta kontakt med oss i AKI regnskap for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.