Regnskapsføring

Med verdier som kvalitet, fleksibilitet, tett kundeoppfølging og effektivitet kan du være trygg på at vi legger til rette og gjør det lille ekstra for våre kunder.

Regnskap

Det å føre regnskap skal ikke være et hodebry, og med riktig hjelp trenger det ikke å være det. Det er mange regler som skal følges, frister som skal holdes og tid som skal spares. Dra nytte av våres erfaringer og kunnskap, og vær trygg på at regnskapet er korrekt og overholder både lovverk og frister. Vi er autoriserte fra finanstilsynet, og jobber kontinuerlig med å opprettholde autorisasjonen gjennom kontinuerlig videreutdanning og kursing av alle ansatte.

  • Bokføring
  • Fakturering
  • Faktureringsprogram
  • Avstemning
  • Rapportering
  • Rådgivning

Vi gjør regnskap fra A til Å.

Bokføring

Bokføring vil si å føre alle kostnader og inntekter. Det er viktig å holde Ajour på aktiviteten på kundekonto og leverandørkonto, med riktige betalinger, gjeld og fordringer. Bokføring gir en oversikt over hvor mye man skylder og virksomhetens verdi, og med god bokføring vil det gi bedriften et korrekt økonomisk overblikk.  Alle som har virksomhet med plikt til å levere skattemelding er bokføringspliktige.

Fakturering

Om du ikke får betalt for dine tjenester eller produkter, nytter det ikke at andre deler av bedriften går bra, så lenge tjenestene eller produktene ikke blir betalt til rett tid. Ingen bedrifter overlever uten fakturering, og for mange bedrifter kan rutinene de har internt være tidkrevende og ineffektive. Et godt faktureringsprogram være den beste løsningen.

Faktureringen kan overlates til erfarne regnskapsførere, slik at tid og ressurser kan benyttes på de rette stedene i virksomheten. Dette vil føre til forbedret likviditet innad virksomheten, og riktig arbeidskraft blir benyttet på de rette områdene med effektiviserte rutiner.

Effektiviser faktureringen og unngå unødvendig tidsbruk

Faktureringsprogram

Har du behov for et brukervennlig og fleksibelt faktureringsprogram?

AKI Regnskapsbyrå har lang erfaring fra ulike bransjer kan gi råd på gode løsninger for de som har behov for et brukervennlig og fleksibelt faktureringsprogram. Vi har en komplett web løsning med logistikk og ordre for større virksomheter eller en enklere løsning for små selskaper. I alle løsningene er det mulighet for både vanlige papirutgaver, EHF faktura og e-faktura, i tillegg til integrasjon mot vårt regnskapssystem. Våre regnskapstjenester inkluderer, registrering i regnskap, purring/inkasso og utsendelse av faktura. Dette er med på å kvalitetssikre faktureringen og forenkle din arbeidshverdag.

Vi er løsningsorienterte og er klare til å bistå deg.

Avstemning

Avstemningen kontrollerer at balansen mellom banken og regnskap er riktig. Med automatiserte betalinger holder avstemningen seg digital, og man trenger ikke kontoutskrifter med manuell føring, og gir dermed kvalitetssikring av regnskapet.
Man er pliktig til å avstemme alle vesentlige poster i regnskapet. Dette innebærer minimum:

  • Kundereskonto
  • Leverandørreskonto
  • Bank

De vanligste er avstemming av lønn og merverdiavgift, og her må det ofte må gjøres flere avstemminger. Inneholder balansen i regnskapet ditt flere kontoer, må du også ha kontroll på disse. Avstemming av regnskapet bør skje løpende for å følge god regnskapsskikk.

Du må foreta en avstemming hver termin, dersom du rapporterer mva terminvis og er mva pliktig.Hvis du rapporterer årlig, er det ikke krav til å avstemme oftere enn dette. Når det gjelder avstemning kan en grei huskeregel være at jo oftere man gjør det, jo lettere blir det.

Rapportering

La oss ta hånd om lovpålagte rapporteringer og dokumentasjon til myndighetene. Dere vil få en forespørsel om digital signering gjennom bankid når noe skal sendes inn. Dette gjelder også rapporteringer av både moms og skatt. Ett av områdene hvor regnskapsfører er en viktig medspiller er god rapportering og rapporter som gir godt grunnlag for styring av din virksomhets økonomi. Med enkle og oversiktlige rapporter fra oss har du oversikt over det som er viktigst i forhold til din virksomhet.

Hver fjerde måned sender vi til våre kunders styre en skreddersydd rapport skrevet på lekmannspråk, med informasjon om omsetning, kostnader, mangler og ikke mangler, endringer, varelager, prosentandel kostnader opp mot omsetning, og hva vi har tatt hensyn til. Rapporten kan også inneholde annen informasjon i henhold til avtale.

Rådgivning

Vi i AKI gir rådgivning til alle våre kunder som ønsker det. Dette kan være alt fra generelle regnskapsråd, god regnskapsskikk, hvilket regnskapsprogram som passer kunden, hvordan føre sosiale arrangementer, til regelverk ved bruk av bedriftens midler. Vi gir gode og ærlige råd, og står for de verdiene det gir. 

Erfaringen vår er meget allsidig både innenfor regnskapsbransjen, men også forskjellige andre bransjer. Vi har jobbet i mer enn 40 år med regnskapsføring.

Utviklingen på regnskapsområdet de siste 5-10 årene har gått fra helt manuelle arbeidsoppgaver med punching og manuell innleggelse av betalinger i bank til automatisk mottak av bilag og systemer som leser og kommer med konteringsforslag. Betalingsoppgaver er automatisert og utføres på en meget enkel måte.

Vi er glade for å være en del av utviklingen og gleder oss over de positive endringer dette gjør for våre kunder.

Firmaet har hele tiden fulgt med i utviklingen ved å gjennomgå forskjellige nye programvareløsninger og vurdert disse løpende.

AKI Regnskapsservice AS tilbyr flere varianter av løsninger, internt hos oss eller på web.

Vi i AKI Regnskap hjelper dere med å ha oppdaterte regnskap og at all lovpålagt rapportering er på plass.

Slik kan du ha fokus på ditt kjerneområde – Det å drive ditt eget firma så godt og lønnsomt som mulig. Ta kontakt med oss i AKI regnskap for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.