Skattemelding

Vi i AKI sørger for at din skattemelding og tilhørende ligningspapirer blir innsendt komplett og ryddig til myndighetene, og innenfor fristene som er satt.

Skattemelding og ligningspapirer

Det man tidligere kalte selvangivelse kaller man i dag skattemelding. Navnet ble offisielt endret til Skattemelding i januar 2017. For privatpersoner er fristen for å godkjenne og levere skattemeldingen 30. april. Selvstendig næringsdrivende og selskap må vanligvis levere innen 31.mai.
Skattemeldingen sendes inn gjennom Altinn. Myndighetene krever at skattemeldingen settes opp og sendes i henhold til gjeldende regler og lover. For en bedrift er dette som regel mer komplisert enn for en privatperson. Så eier du en bedrift er det derfor viktig at du setter deg inn i regelverket dersom du velger å sende inn skattemeldingen selv. Hvis ikke kan dette utløse straffeskatt eller tilleggsskatt selv om det går flere år før feil oppdages.

I 2023 og 2024 kommer en ny løsning for skattemeldinger og innleveringer. Vi som regnskapsførere er alltid oppdaterte på endringer og gode rutiner, sånn at du ikke trenger å bekymre deg. Ta kontakt med AKI når du trenger hjelp med skattemeldingen.

Vi i AKI sørger for at din skattemelding og tilhørende ligningspapirer blir innsendt komplett og ryddig til myndighetene, og innenfor fristene som er satt. Vi sender skattemeldingen sammen med regnskap, note og ligningspapirer til deres virksomheten for digital signering. Vær obs på at virksomheten må ha generalforsamling for å vedta regnskapet før innsendingen. Så snart virksomheten har godkjent og signert skattemeldingen, sender vi det videre inn til skatteetaten.

I en skattemelding finner vi opplysninger om selskapet, inntekten, formuen og gjelden til virksomheten. Skattemeldingen gir skatteetaten grunnlaget for skatteoppgjøret, sånn at de vet hvor mye skatt selskapet må betale.

Skattemeldingen er pliktig, og skal leveres elektronisk innen 31 mai hvert år.

Crop image of business partnership coworkers using a calculator analysis graph company financial budget report and cost work progress and planning on workplace

Vi i AKI Regnskap hjelper dere med å ha oppdaterte regnskap og at all lovpålagt rapportering er på plass.

Slik kan du ha fokus på ditt kjerneområde – Det å drive ditt eget firma så godt og lønnsomt som mulig. Ta kontakt med oss i AKI regnskap for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.