Tjenester

Vi arbeider for kvalitet.
Kvalitet i alt vi gjør er vårt mål nummer 1.

Våre tjenester

Regnskapsføring

Vi tar oss av ditt regnskap, og kan utføre bokføring, fakturering, avstemning og rapportering. Vi kan gi gode råd på både regnskapsskikk og hvilket regnskapsprogram som passer bedriftens behov.

Årsoppgjør

AKI bistår med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer i henhold til lovverk og god regnskapsførerskikk. Med digital signering gjennom bankID, er det raskt og enkelt å godkjenne dokumentasjonen før innsending til myndighetene.

Moms

Ved bruk av regnskapsfører trenger ikke virksomheten å bekymre seg over endrende momsregler, feilføringer eller frister. Vi i AKI holder oss oppdaterte, og kan bistå på flere områder rundt meirverdiavgiften.

Skattemelding

Vi i AKI sørger for at din skattemelding og tilhørende ligningspapirer blir innsendt komplett og ryddig til myndighetene, og innenfor fristene som er satt.

Lønn

Spar tid og hodebry med å bruke en regnskapsfører når det skal kjøres lønn. Vi i AKI fører lønn etter mottatt lønnsavtaler, i henhold til avtalt dato.

Service overfor kunden er prioritert

Du som kunde har en fast kontaktperson hos oss. Vi legger sterk vekt på personlig service, høy kvalitet samt enkelt og tiltalende sluttprodukt. Vi er tilgjengelige, fleksible og hyggelige og ønsker å fungere som en god samarbeidspartner.

AKI Regnskapsservice AS – en lønnsom forbindelse

Sagt på en annen måte: kvalitet lønner seg. Vi hjelper deg til korrekt regnskap og korrekt skattemelding. For revisjonspliktige virksomheter legger vi vekt på godt samarbeid med revisor.